Kluizen

Een kluis, ook brandkast of safe genoemd, is een vast ingebouwde, te verankeren of door gewicht niet verplaatsbare te openen kast voor het beschermen van fysieke documenten, digitale datadragers, geld, kostbaarheden, sleutels en wapens bij braak of brand.