Kantoorapparatuur T

Het overzicht van kantoorapparatuur omvat alle apparatuur voor het versnellen en automatiseren van taken om denkwerk en het uitvoeren van administratieve werkzaamheden te ondersteunen.

De namen die voor de apparaten en machines worden vermeld zijn gangbare namen waarbij het voor kan komen dat een product onder verschillende namen bekend is. In dergelijke gevallen wordt naar de meest gebruikte naam doorverwezen.

Overzicht van kantoorapparatuur van heden en verleden met de beginletter T:


© OFFI Instituut / Stichting Offiano