Kaartsystemen

Kaartsystemen zijn de verschillende systemen voor het werken met systeemkaarten. Gedurende vele achterliggende decennia is gewerkt met kaartsystemen als administratief registrerende systemen en voor referentiesystemen van min of meer onveranderlijke gegevens. De toepassingen voor de kaartsystemen waren zeer breed, systemen voor klanten, personeel, artikelen en voorraden en natuurlijk bevolkingsregisters en bibliotheekcatalogus zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.
Het randponskaartsysteem was een kaartsystemen waarmee een selectie kon worden uitgevoerd. De computer met database software heeft alle belangrijke toepassingen van omvangrijke kaartsystemen wel vervangen. Voor een kleine verzameling van (persoonlijke) gegevens worden kaartsystemen nog wel gebruikt.

Indeling

In de loop der tijd zijn er verschillende onderscheidende kaartsystemen ontstaan, te weten: