GB

De afkorting GB is in het decimale SI-stelsel en het tweetallig (binaire) stelsel de afkorting van gigabyte. De waarde is verschillend tussen de beide stelsels.

StelselWaardeAantal bytes
SI1091.000.000.000
binair2301.073.741.824

Volgens de in 1998 door de International Electrotechnical Commission ontwikkelde norm is de binaire waarde gelijk aan gibibyte, afgekort met het symbool GiB.