FSC

FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd.

FSC-Certificering van bosbeheer

Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

FSC-Certificering handelsketen (Chain of Custody)

FSC-Certificering handelsketen (Chain of Custody) is bedoeld om cliënten (bedrijven, overheden en eindgebruikers) een geloofwaardige garantie te bieden dat de producten die verkocht worden met een gespecificeerde FSC-certificaatcode afkomstig zijn van goed beheerde bossen, gecontroleerde bronnen, hergebruikte materialen, of een combinatie daarvan. FSC Chain of Custody certificering bevordert zodoende in de productieketen de transparante stroom van goederen die gemaakt zijn van dergelijke materialen.
Een FSC Chain of Custody certificaat biedt informatie over de beoordeelde locaties, processen en productgroepen waarvan de betreffende producten afkomstig kunnen zijn, en verwijst naar de Chain of Custody standaard(en) die in de beoordeling gebruikt zijn door een door FSC goedgekeurde certificeringsinstantie. Het voorbehoud “kunnen zijn” wordt door FSC Nederland als volgt nader omschreven: “Certificering vindt plaats op bedrijfsniveau. Maar let op: een FSC-gecertificeerd bedrijf kan ook niet-gecertificeerde (hout)producten aanbieden. Een FSC-certificaat alleen is onvoldoende bewijs voor levering van FSC-hout en -papier. Controleer op de inkoopfactuur of voor het betreffende product een “FSC-claim” is gemaakt.”

Kantoor gerelateerde producten met FSC certificaat

Er bestaan voor verschillende productgroepen reeds producten welke een FSC certificaat dragen. Deze zijn te onderscheiden in producten gemaakt van of met gecertificeerde papiervezels of gecertificeerd hout.
FSC zegt niets over de (technische) kwaliteit van hout of papier. Het is een herkomstlabel, wat dus alleen iets zegt over waar het hout vandaan komt. In dit geval: uit verantwoord beheerde bossen. FSC-hout is dus niet technisch beter of slechter dan hout zonder certificaat.

Gecertificeerde producten papiervezels

Toegepast op kantoorartikelen geproduceerd van of met gecertificeerde papiervezels zijn er verschillende FSC labels voor onderscheidende eigenschappen van de grondstof:

  • FSC 100% label: papier gemaakt van uitsluitend pulp (hout) uit FSC-gecertificeerde bossen
  • FSC Mix label: papier gemaakt van minimaal 50% pulp (hout) van FSC-gecertificeerde bron; de overige pulp bestaat uit gerecycled materiaal en/of hout uit FSC gecontroleerde bronnen
  • FSC Recycled label: papier gemaakt van minimaal 85% post-consumer gerecycled materiaal (de rest is pre-consumer gerecycled materiaal)