Dataprojectoren

Een dataprojector, afgeleid van de Engelse naam data projector, is evenals multimediaprojector, een andere gangbare naam voor de verschillende soorten van beamers en projectoren zoals worden onderscheiden: