Cyclostyles

Een cyclostyle is een andere, minder gangbare, benaming voor een stencilmachine. De naam komt van Automatic Cyclostyle, een door Gestetner in 1891 gepatenteerde machine.