Cradle to Cradle

Cradle to Cradle (C2C) is een filosofie van 'afval is voedsel' (waste equals food) waarbij materialen en stoffen uit de producten aan het einde van hun levensloop zonder kwaliteitsverlies hergebruikt moeten kunnen worden in een oneindige kringloop of volledig afbreekbaar zijn in de biosfeer en daar als voedsel dienen voor natuurlijke organismen. In 2002 beschreven de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough het concept in hun boek Remaking the way we make things (De manier waarop we dingen maken, opnieuw ontwerpen).

Sinds 2006 is naast Fielding Chemical Technologies Inc. welke CRADLE TO CRADLE op 17 april 2001 reeds als merk deponeerde, ook McDonough Braungart Design Chemistry, LLC houder van de merknaam Cradle to Cradle.

Cradle to Cradle Certified® is een certificeringsprogramma voor producten gebaseerd op de gedachte vanuit de Cradle to Cradle (C2C) filosofie. Sinds 13 december 2018 is dit certificeringsmerk (officieel CERTIFIED CRADLETOCRADLE) van McDonough Braungart Design Chemistry, LLC overgedragen aan de Cradle to Cradle Products Innovation Institute Inc.