Cradle to Cradle

Cradle to Cradle® is een certificeringsprogramma gebaseerd op de gedachte vanuit de Cradle to Cradle (C2C) filosofie van “afval is voedsel” (waste equals food) waarbij materialen en stoffen uit de producten aan het einde van hun levensloop zonder kwaliteitsverlies hergebruikt moeten kunnen worden in een oneindige kringloop. In 2002 beschreven de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough het concept in hun boek Remaking the way we make things (De manier waarop we dingen maken, opnieuw ontwerpen).