Conferentiedraaistoelen

Een conferentiedraaistoel is een andere benaming voor het specifieke type vergaderstoel.