Choose Your Own Device

Choose Your Own Device, vaak afgekort tot CYOD, is een concept waarbij de werknemer zakelijke werkzaamheden uitvoert op, of met behulp van, mobiele apparatuur welke door de werkgever is voorgeselecteerd en aan hem of haar in bruikleen is gegeven.

De voordelen welke aan CYOD worden toegekend zijn:

  • werknemer is meer vertrouwd zijn met de apparatuur wat leidt tot:
    • hogere productiviteit
    • lagere kosten voor training
  • werknemer behandelt de apparatuur ook meer als eigendom

Aan het concept worden ook nadelen toegeschreven:

  • beheersbaarheid
  • beveiligingsrisico’s

Naast CYOD is ook Bring Your Own Device een concept waarbij de werknemer over eigen apparatuur beschikt maar bij dit concept is de hard- en software volledig eigendom van de werknemer.