Cento 26

Cento 26 handbediende vloeistofduplicators zijn uit productie en niet meer leverbaar.

Historische beschrijving

De Cento hectografische vloeistofduplicators werken volgens de indirecte bevochtigingsmethode (rollen-bevochtiging); de vloeistoftoevoer is met de hand regelbaar. De machines zijn uitgerust met een afneembaar vloeistofreservoir, een moederblad-aanlegtafel, een verstelbare drukrol, een afneembare papiertafel en uitlegbak en een op nul stelbare oplageteller. Het Cento model 26 was er in twee uitvoeringen: 26, en 26DF. Geen letter achter de serie-aanduiding betekent: folioformaat; DF achter de serieaanduiding betekent: dubbelfolioformaat.

Cilinder en moederbladbevestiging

De machines zijn voorzien van een uit een aluminium-alliage vervaardigde, geheel gesloten stop-cilinder, d.w.z. dat de cilinder na elke volledige omwenteling in een ruststand gestopt wordt alvorens een vel afdrukpapier toegevoerd wordt. In het cilindervlak is een kleminrichting aangebracht, met behulp waarvan het moederblad op de cilinder bevestigd wordt. In de opspanstand van het moederblad wordt bij het bevestigen in de kleminrichting een vouw gemaakt van ca. 5 mm breedte. De cilinderomtrek bedraagt 39 cm, de breedte van de cilinders is bij de folio-modellen 24,5 cm, bij de dubbelfolio-modellen 46 cm.

Deze modellen zijn voorzien van een hellend geplaatste moederblad aanlegplaat, welke met de onderzijde nog juist vrijloopt van de cilinder. Bij model 26 is deze plaat van metaal vervaardigd, bij model 26DF uit doorzichtig plastic. Bevindt de cilinder zich in de ruststand, dan staat de kleminrichting tegenover de onderzijde van de aanlegplaat, zodat het niet nodig is voor het bevestigen van het moederblad een extra om wenteling te maken. Neerdrukken van een handle, rechts boven aan de voorzijde van de machine aangebracht, heeft tot gevolg dat de klem inrichting geopend wordt. Zodra deze handle losgelaten wordt, sluit de kleminrichting zich en klemt het op de aanlegplaat gelegde moederblad vast.

Papiertoe- en afvoer

Deze machines zijn voorzien van een automatische papiertoevoerinrichting van het frictie-type. De papiertafel is voorzien van twee, aan de binnenzijde met sponsrubber beklede, papiergeleiders, welke door middel van een aan de rechterzijde van de tafel op een wormas aangebrachte knop van elkaar af en naar elkaar toe bewogen kunnen worden, waardoor zij zich steeds op gelijke afstand van het midden van de papiertafel bevinden, zodat de papierstapel steeds midden op de tafel wordt vastgeklemd. De papiergeleiders zijn instelbaar op papierbreedten van 6,5 tot 22 cm. De papiertoevoerinrichting is gesynchroniseerd met de cilinderbeweging, doch kan op eenvoudige wijze ontkoppeld worden, waarop de papiergrijper met de hand te bedienen is (half-automatische papiertoevoer).

Bevochtiging

De vloeistofreservoirs van deze modellen komen overeen met die van de 25-serie, doch zij zijn bovendien voorzien van een verstelbaar plaatje, waarmede het drukveertje van het op het reservoir aangebrachte ventiel meer of minder sterk kan worden gespannen. Aan het plaatje is een wijzer bevestigd, welke langs een op het reservoir aangebrachte schaalverdeling verplaatst kan worden, waarbij de op het ventiel uitgeoefende druk en dus de mate van bevochtiging geregeld wordt. Bovendien zijn deze modellen uitgerust met een inrichting welke het mogelijk maakt het afdrukpapier slechts gedeeltelijk te bevochtigen. Door een tweetal wijzers welke zich op de rechterzijde van de machine bevinden en verstelbaar zijn langs een in millimeters (0 tot 330 mm) verdeelde schaalverdeling, is de gewenste bevochtiging in te stellen. De minimum-hoogte van de aldus te bevochtigen strook is 20 mm, de plaats hiervan op het afdrukvel kan willekeurig ingesteld worden. Deze plaatselijke bevochtiging komt tot stand doordat het vloeistof-reservoir over een kleine hoek gekanteld wordt, waardoor het contact tussen het vilt en de bevochtigingsrol verbroken wordt wanneer het niet te bevochtigen deel van het afdrukpapier tussen de bevochtigingsrol en de tegendrukrol doorgevoerd wordt. De vloeistofreservoirs zijn verkrijgbaar met viltbreedten als bij de 25-serie vermeld zijn.

Drukrol

De drukrol is gelagerd in kogellagers, welke bevestigd zijn op de uiteinden van een tweetal niet-verende houders. Met behulp van de druk-regelknop op de rechter zijwand van de machine wordt de druk, waarmede de drukrol het afdrukpapier tegen het op de cilinder gespannen moederblad drukt, geregeld; wanneer de machine niet gebruikt wordt dient de knop geheel linksom gedraaid te worden, in welke stand de drukrol vrij staat van de cilinder, waardoor vervorming van de drukrol voorkomen wordt. Indien de drukrol ingeschakeld is drukt hij permanent tegen de cilinder. De breedte van de drukrol is bij de foliomodellen 22,5 cm; bij de dubbelfoliomodellen 43 cm.

Hoogte-, marge- en hoekverstelling

Hoogteverstelling

Hoogteverstelling is alleen mogelijk door van het moederblad een strook af te snijden of er een strook papier aan te plakken, waardoor het hoger, resp. lager op de cilinder gespannen wordt.

Margeverstelling

Margeverstelling is mogelijk door de papieraanleggers op de papiertafel te verschuiven, waarbij echter rekening moet worden gehouden met de plaats van het vilt, daar het reservoir met vilthouder niet zijwaarts verplaatsbaar is. Verder kan de margebreedte geregeld worden door de wijze van opspannen van het moederblad, waartoe de klemliniaal van enige merkgroeven is voorzien. Bij de 26-serie is de moederbladaanlegplaat van verstelbare papiergeleiders voorzien; bij model 27 zijn merkstrepen aangebracht op de doorzichtige moederblad-aanlegplaat.

Hoekverstelling

Hoekverstelling geschiedt eveneens door de opspanning van het moeder blad te wijzigen.

De machines zijn voorzien van een op nul stelbare oplageteller (capaciteit 4 cijfers), welke het aantal cylinderomwentelingen aangeeft. Op bestelling kunnen de machines aan de voor- en achterzijde van een doelmatige verlichting worden voorzien. De machines zijn uitgevoerd in zwarte lak met gepolijste, vernikkelde en verchroomde delen. Bijbehorende onderzettafels zijn uit zwartgelakte stalen buizen vervaardigd en voorzien van twee houten bladen en vier vernikkelde, verstelbare poten.

Specificaties

De gewichten en afmetingen van de machines bedragen:

Model Lengte (cm)Breedte (cm)Hoogte (cm)Gewicht (kg)
2641392925
26DF65392933