Byte

Een byte is een binaire eenheid van informatie, tegenwoordig altijd bestaande uit 8 bits. In een byte kan onder meer een letter, cijfer, leesteken, een enkel ander teken of een stuurcode opgeslagen worden, bijvoorbeeld volgens ASCII of Unicode codering.

Veelvouden van byte

SymboolNaamWaarde decimaal (SI)SymboolNaamWaarde binairVerschil in %
kBkilobyte1000= 103KiBkibibyte1024=2102,4
MBmegabyte10002=106MiBmebibyte10242 =2204,9
GBgigabyte10003=109GiBgibibyte10243=2307,4
TBterabyte10004=1012TiBtebibyte10244=24010,0
PBpetabyte10005=1015PiBpebibyte10245=25012,6
EBexabyte10006=1018EiBexbibyte10246=26015,3
ZBzettabyte10007=1021ZiBzebibyte10247=27018,1
YByottabyte10008=1024YiByobibyte10248=28020,9