Bring Your Own Device

Bring Your Own Device, vaak afgekort tot BYOD, is een concept waarbij de werknemer zakelijke werkzaamheden uitvoert op, of met behulp van, mobiele apparatuur welke zijn of haar eigendom is.

De voordelen welke aan BYOD worden toegekend zijn:

  • werknemer is vertrouwd met zijn of haar apparatuur wat leidt tot:
  • werknemer behandelt de apparatuur ook als eigendom
  • geen investering voor werkgever

Aan het concept worden ook nadelen toegeschreven:

  • beheersbaarheid
  • beveiligingsrisico’s
  • juridische complicaties
  • beschikbaarheid van vervangende apparatuur bij defect, bij privé aangekochte apparatuur wordt vrijwel nooit met de leverancier hierover afspraken gemaakt

Wanneer het BYOD concept wordt ingevoerd dan is een overeengekomen Mobile Security Policy tussen werkgever en werknemer van groot belang. Hierin wordt onder meer beschreven aan welke eisen de apparatuur en software moet voldoen en op welke wijze deze moet zijn beveiligd. Ook de privacy van de werknemer dient hierin te zijn geregeld.

Naast BYOD is ook Choose Your Own Device een concept waarbij de werknemer over eigen apparatuur beschikt maar bij dit concept is de hard- en software door de werkgever voorgeselecteerd.