Brievenwegers

De brievenweger bestaat er bijna zolang als er brieven in een envelop als post zijn verzonden. In de historie gezien bestaan er drie onderscheidende types mechanische brievenweger:

  • balansweger
  • veerbalans
  • pendelweger

Mechanische brievenwegers worden tegenwoordig vrijwel niet meer gebruikt. Brieven worden nu gewogen op digitale brievenwegers.