Brandveiligheid

Ook voor kantoren is brandveiligheid essentieel, vanzelfsprekend voor de veiligheid van de medewerkers als ook voor de bedrijfsvoering die geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van de vastgelegde gegevens.

Wetgeving

Om veiligheid van personen en omgeving te garanderen is er wetgeving. Voor Europa is er (nog) geen algemene wetgeving. Voor Nederland is de wetgeving vastgelegd in het Bouwbesluit.

In het Bouwbesluit is bepaald dat een gebruiksmelding moet worden gedaan indien in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven. Na een melding kan de gemeente of de brandweer komen controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de algemene eisen van het Bouwbesluit en de eventuele opgelegde nadere eisen voldoet.