Binnenklimaat

Het binnenklimaat in kantoorruimtes wordt in hoofdzaak bepaald door de volgende fysische factoren:

  • luchttemperatuur
  • stralingstemperatuur
  • luchtvochtigheid
  • luchtbeweglng
  • luchtzuiverheid (luchtkwaliteit)

Op welke wijze de mensen op kantoor het binnenklimaat ervaren wordt uitgedrukt met het begrip behaaglijkheid. Het gevoel van behaaglijkheid wordt niet alleen bepaald door de fysische factoren maar ook door:

  • de mate van inspanning bij het uitvoeren van de activiteit
  • de gedragen kleding