Binnenklimaat

Het binnenklimaat wordt, als onderdeel van het binnenmilieu in kantoorgebouwen, in hoofdzaak bepaald door de combinatie van de onderstaande vier fysische factoren die bepalend zijn voor het thermisch binnenklimaat:

  • luchttemperatuur
  • stralingstemperatuur
  • luchtvochtigheid
  • luchtbeweglng

in combinatie met de factor:

  • luchtzuiverheid (luchtkwaliteit)

Op welke wijze de mensen op kantoor het binnenklimaat ervaren wordt uitgedrukt met het begrip behaaglijkheid. Het gevoel van behaaglijkheid wordt niet alleen bepaald door de fysische factoren maar ook door:

  • de mate van inspanning bij het uitvoeren van de activiteit
  • de gedragen kleding