Bestekmappen

Een bestekmap, ook bestekmapje, is een in de Vlaamse taal gebruikelijke benaming voor een snelhechtermap maar wordt ook voor andere, soortgelijke mappen, gebruikt.