Bestanddeel

Normen en standaarden

ISAD(G) General International Standard Archival Description

Nederlandse vertaling van de tweede uitgave (2004) van de Engelse term file:
Bestanddeel. Een geordende eenheid van documenten, bij elkaar gebracht ofwel voor actueel gebruik door de archiefvormer, dan wel in het proces van archiefordening, omdat ze betrekking hebben op een zelfde onderwerp, activiteit of handeling. Een bestanddeel is doorgaans de basiseenheid binnen een rubriek.