Beschrijvingsniveau

Normen en standaarden

ISAD(G) General International Standard Archival Description

Nederlandse vertaling van de tweede uitgave (2004) van de Engelse term level of description:
Beschrijvingsniveau. De plaats van de beschrijvingseenheid binnen de hiërarchische structuur van het archief.