Beschrijvingseenheid

Normen en standaarden

ISAD(G) General International Standard Archival Description

Nederlandse vertaling van de tweede uitgave (2004) van de Engelse term unit of description:
Beschrijvingseenheid. Een document of groep documenten ongeacht de materiële vorm, behandeld als een eenheid en als zodanig de basis voor een afzonderlijke beschrijving.