Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een bedrijf of organisatie die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen. Bedrijfshulpverlening is in België en Nederland verplicht voor werkgevers.

Uitrusting

Voor een adequate hulpverlening is het belangrijk dat bhv-ers goed zijn toegerust om hun taak (of taken) te kunnen uitvoeren. Dat kan behoorlijk verschillen per organisatie, immers risico’s en aanwezige personen kunnen verschillen.

Kleding

In het algemeen is het belangrijk dat hulpverleners goed herkenbaar zijn. Een felgekleurd reflecterend hesje met achterop de letters ‘BHV’ of ‘NOODHULP’ wordt hiervoor aanbevolen.

Wet-en regelgeving

Normen

  • NEN 8112