AUTOMATIC portable schrijfmachines

De AUTOMATIC was een portable schrijfmachine geproduceerd door de gelijknamige Automatic Typewriter Company, in Brooklyn, NY. Het beschikte over een 3-rijïg toetsenbord zonder hoofdlettertoets, het typte uitsluitend hoofdletters.
Uitvinder van deze met veel messing uitgevoerde machine was Major E.M. Hamilton.
Op 15 februari 1887 werd het patent verleend, en startte de productie van de AUTOMATIC TYPE-WRITER die tot slechts 1890 duurde. In dat jaar ging de onderneming failliet.

Patenten