Arithmometers

Een arithmometer is een type mechanische rekenmachine en is historisch gezien het eerste commercieel geproduceerde apparaat om rekenwerk te mechaniseren. De naam is afgeleid van de ARITHMOMÈTRE een uitvinding van Charles Xavier Thomas uit Colmar, Frankrijk. Deze uitvinding was dermate revolutionair dat deze verder bekend is als systeem Thomas de Colmar. De uitvinder wordt in de literatuur dan ook wel aangeduid als Thomas, de Colmar.

Historische merken