Akoestische telefooncellen

Een akoestische telefooncel is een vrijstaande, met deur afgesloten geluidsdichte cel, voor het ongestoord telefoneren en videobellen in een open ruimte of ontvangstruimte. In tegenstelling tot akoestische belcellen beschikken akoestische telefooncellen over ventilatie en verlichting.
De beperkte ruimte tot maximaal 1,5 m² netto vloeroppervlakte stelt grenzen aan het onafgebroken gebruik. Voor langer gebruik en met meerdere personen zijn er de openruimte units. Onderdelen van modulaire uitvoeringen kunnen hiervoor mogelijk worden gebruikt.

Uitvoeringen

  • afmetingen
  • 2 of 3 gesloten zijden
  • met of zonder vloer
  • glassoort
  • verplaatsbaar of verrijdbaar met geïntegreerde wielen
  • modulair

Eigenschappen

  • luchtverversing: aantal m³/h
  • gewicht

Design

  • kleur(en) van het frame
  • soort, kwaliteit en kleur(en) van de bekleding

Productie en techniek

Productveiligheid

De productveiligheid van akoestische telefooncellen is te bepalen door de afzonderlijke eigenschappen van de componenten en materialen alsook als compleet product. Deze kunnen getest en gecertificeerd zijn.
Naast deze eigenschappen zijn er kwaliteitskeurmerken met eisen voor de veiligheid bij gebruik van het product.

Milieu

Bij aanschaf en gebruik van akoestische telefooncellen kunnen milieuaspecten in aanmerking worden genomen of hiervoor kan wetgeving van kracht zijn. Net als wetgeving kunnen bepaalde milieuaspecten als milieukeurmerk gecertificeerd zijn.
Met geen of beperkte milieubelasting voor transport is volledig hergebruik van een akoestische telefooncel de meest verantwoorde wijze om de levensduur te verlengen.
Recycling van akoestische telefooncellen is mogelijk, hierbij prefereert een recyclingprogramma van de fabrikant. Een EPD geeft inzicht in de milieugegevens van het product welke als uitgangspunt kan worden gebruikt om te bepalen of het mogelijk ook een circulair product is.

Certificaten

Certificeringen

Voor akoestische telefooncellen kunnen kwaliteitskeurmerken en wetgeving gelden waaraan deze kunnen of moeten voldoen. Wetgeving, richtlijnen en keurmerken kunnen gecertificeerd zijn.

Aan akoestische telefooncellen worden onterecht ook de normen ISO 9001, ISO 14001 en EMAS certificering toegeschreven. Deze zijn niet bepalend voor de eigenschappen en kwaliteit van het product.

Testen

Toebehoren

Aankoop(proces) / Marktverkenning

Bij de keuze voor aanschaf kunnen naast wettelijke eisen andere aanvullende factoren in overweging worden genomen.

Verschil inVergelijking akoestische telefooncellen
gebruikseigenschappen= kleine verschillen in gebruikseigenschappen
kwaliteit= middelgrote verschillen in kwaliteit
levensduur= grote verschillen in levensduur
impact op het milieu= middelgrote verschillen in impact op het milieu
prijs= middelgrote prijsverschillen tussen de producten

Marktverkenning

Een objectieve marktverkenning is een hulpmiddel bij het selecteren van een akoestische telefooncel. Als objectief kan worden beschouwd een door een onafhankelijke en niet door affiliate- of influencermarketing gedreven partij opgestelde vergelijking met een minimaal aantal van 50% van het aantal beschikbare akoestische telefooncellen.

Merken akoestische telefooncellen

Historie

Telefooncellen Prakta Geluidsoverlast veroorzaakt door telefoongesprekken komt niet alleen voort uit het gebruik van mobiele telefoons. Deze eerste telefooncellen voor kantoor dateren dan ook al van voor 1920. Volledig in hout uitgevoerde met deur afgesloten telefooncellen zonder verdere akoestische voorzieningen.