AGR Geprüft & empfohlen

AGR Geprüft & empfohlen AGR Geprüft & empfohlen is een keurmerk beheerd door de Duitse Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. Het keurmerk, door de vereniging zelf gezien als hulp bij aankoop, wordt door een onafhankelijke testcommissie met deskundigen uit verschillende medische disciplines toegekend aan producten die de wervelkolom en het bewegingsapparaat optimaal ondersteunen.

Registratie en controle

Producten worden geregistreerd en zijn op de website van de Duitse Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. inzichtelijk.

Vergoeding

Opmerkingen en commentaren

  • gezien het opmerkelijk lage aantal producten aan welke het keurmerk is toegekend kan het niet als hulp bij aankoop worden gezien
  • de gestelde eisen zijn summier
  • de testmethodes zijn niet inzichtelijk