Adresseermachines

Een adresseermachine is een handbediende of elektrische kantoormachine voor het aanbrengen van terugkerende gegevens. De eerste functie van een adresseermachine is, zoals de naam ook aangeeft het adresseren van uitgaande post, zoals op brieven, kaarten en tijdschriften. Naderhand zijn niet alleen de toepassingen voor adresseren uitgebreid zoals op nota's en loonzaakjes maar ook het bedrukken van etiketten en formulieren zoals vrachtbrieven en voor andere meer ingewikkelde administratieve bewerkingen.
Kenmerkend voor een adresseermachine zijn het beperkte formaat van de drukvorm van 5 x 10 cm tot 8 x 10 cm en het noodzakelijke gebruik van metalen of kartonnen Adresplaatjes die eenmalig zijn vervaardigd en worden hergebruikt. Het gebruik van een adresseermachine geeft een aanzienlijke tijdsbesparing omdat het veel sneller gaat dan schrijven of typen, tot 6.000 stuks per uur, en er bovendien naderhand geen extra controle uitgevoerd hoeft te worden op de juistheid van de aangebrachte gegevens.
Het maken van Adresplaatjes was een dure aangelegenheid en de opslag van grote hoeveelheden plaatjes was omvangrijk en dus kostbaar. Snel na de komst van de computer met de uitgebreide mogelijkheden om te selecteren en etiketten snel af te drukken zijn de adresseermachines dan ook in hoog tempo vervangen en daarna totaal in vergetelheid geraakt.

Toepassingen

De verzameling van adresplaatjes vormden voor vele organisaties gelijk vaak een kaartsysteem uit de administratie. Door het toevoegen van een speciaal lijst-apparaat werd het mogelijk om de adressen naast elkaar af te drukken in lijsten. Een andere toepassing is om van kwitanties die door de machine zijn geadresseerd borderellen te maken waarbij de bovenste adresregel samen met volgnummer en bedrag wordt afgedrukt.

Uitvoeringen

Adresseermachines bestaan in een groot aantal soorten en typen uitvoeringen en worden eerst ingedeeld in:

Daarnaast worden adresseermachine ingedeeld in het procedé waarop de bedrukking wordt aangebracht.

Historische merken