Acclimatiseren

Acclimatiseren is het aanpassen aan een andere omgevingstemperatuur of klimaat. Dit is van belang bij het printen of verwerken van papier. Voor papier zijn de ideale omstandigheden:

  • 40-55% RV
  • temperatuur van 20°C.

Papier dat langere tijd is blootgesteld aan een temperatuur die erg afwijkt, van de temperatuur in de ruimte waar deze wordt verwerkt, moet eerst acclimatiseren. Dit proces kan enige uren tot dagen duren naar gelang het te overbruggen temperatuurverschil en het gestapelde volume van het papier. Na het acclimatiseren kan het papier worden geopend en worden verwerkt.