Aanlandwerkplek

Een aanlandwerkplek, ook touchdown-werkplek genoemd, is een werkplektype voor flexibel gebruik waarbij de werkplek slechts gedurende korte tijd wordt gebruikt. In tegenstelling tot een stiltewerkplek is de aanlandwerkplek gesitueerd in een open ruimte. Aanlandwerkplekken worden voornamelijk gebruikt in combinatie met wisselwerkplekken, maar ook met gedeelde werkplekken.
Bij gebruik van aanlandwerkplekken is een clean desk policy noodzakelijk.