Aangepaste werkplek

Een aangepaste werkplek is een werkplek met voorzieningen afgestemd op de individuele eisen van één specifieke gebruiker. Een aangepaste werkplek is niet alleen noodzakelijk voor medewerkers met een fysieke beperking maar tegenwoordig, door het vaker langer doorwerken van medewerkers op hogere leeftijd en de daarmee gepaard gaande afname van de fysieke mogelijkheden, voor een grote groep medewerkers noodzakelijk. Ook de verdere mogelijkheden van de op de mindervalide persoon aan te passen personal computer maakt de participatie en re-integratie verder mogelijk.
Een aangepaste werkplek is niet alleen beperkt tot een kantooromgeving maar kan ook als thuiswerkplek worden toegepast.