4-poots stoelen

De 4-poots stoel is een verkorte benaming voor een vierpootsstoel.